watch_later
  • آغاز مجدد عملیات اجرایی ساخت سد دیورش پس از رفع موانع مشاهده توضیحات
  • بازدید از پروژه‌های مسکن مهر شهرهای رودبار، لوشان و رستم‌آباد مشاهده توضیحات
  • آتش سوزی در باغات پاچنار و کلشتر مشاهده توضیحات